2017/2018 навчальний рік

 

                            Миронівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

 

         Напрям: національно-патріотичне виховання

 

                           Проект: «Патріоти України  - суверенної держави»

 

Термін дії проекту : 2015 / 2020 навчальний рік

 

Керівник проекту : Мороз  І.О. педагог - організатор 

Учасники проекту: учні школи, члени дитячої організації «Співдружність», класні керівники, вчителі,керівництво школи,батьки.

 

Актуальність проекту:

 

Державотворчі процеси, що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність вирішення проблеми виховання національно свідомих громадян, патріотів своєї Батьківщини, спадкоємців і продовжувачів національно-патріотичних традицій.

 

Почуття патріотизму – основа духовного життя кожної людини, її прагнення до волі та процвітання своєї країни. Патріотизм становить одну з найважливіших складових частин національного світогляду і поведінки людини у її ставленні до рідного краю, до інших націй і народностей. Збереження історико-культурних традицій народу, знання героїчного минулого – це основа патріотичного виховання учнівської молоді.

 

Основні поняття:

 

Патріотизм – це любов до Батьківщини, відданість своєму народові, готовність для них на жертви й подвиги.

 

Патріот – той, хто любить свою Батьківщину, відданий своєму народові, готовий для них на жертви й подвиги.

 

Патріотичне виховання  - процес цілеспрямованого, систематичного, організованого та планомірного впливу на свідомість і поведінку молоді щодо формування почуття любові до Батьківщини через виховання високих громадських, моральних, психологічних, професійних і фізичних якостей, необхідних для реалізації інтелектуального та творчого потенціалу особистості в інтересах всебічного розвитку суспільства, забезпечення безумовної готовності до захисту Вітчизни

 

Мета проекту:

 

·         розвиток національної свідомості школярів,  залучення учнів до національних культурних цінностей, поглиблення інтересу учнів до історії рідного краю, традицій українського народу;

 

·         формування особистості учня-патріота України, який усвідомлює свою приналежність до сучасної цивілізації, підготовлений до життя;

 

·         забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку;

 

·         виховання почуття гордості, глибокої поваги до символів держави – Герба, Прапора, Гімну України; історичних пам’яток, святинь, національної символіки, оберегів;

 

·         підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби. 

 

 Завдання національно-патріотичного виховання:

 

– розвиток у суспільстві високої соціальної активності, громадянської відповідальності, духовності, становлення громадянського суспільства, що складатиметься з громадян, які володіють високою свідомістю та здатністю проявити її в повсякденній діяльності з забезпечення сталого розвитку;- утвердження у суспільстві поваги до культурного та історичного минулого України;

 

- створення і забезпечення реалізації можливостей для повноцінної соціалізації молодих громадян, більш активного залучення їх у вирішення соціально-економічних, культурних, правових, екологічних та інших проблем, як загальнодержавного так і місцевого значення;

 

- виховання молодих громадян у дусі поваги до Конституції країни, законності, норм суспільного та колективного життя, створення умова для забезпечення реалізації конституційних прав людини та його обов’язків, громадянського та професійного обов’язку;

 

- розвиток відчуття у громадян почуття гордості, глибокої поваги до символів держави – Герба, Прапора, Гімну України, іншої загальнодержавної та регіональної символіки та історичних святинь, гордості за країну, а також окремі регіони та міста;

 

- формування расової, національної, релігійної терпимості, розвиток дружніх відносин між представниками різних етнічних груп

 

Нормативна база

 

Закони України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», «Про захист суспільної моралі»;

 

Розпорядження «Про затвердження плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних екскурсій з відвідуванням об’єктів культурної спадщини» від 08.12.2009 №1494-р;

 

Розпорядження «Деякі питання військово-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів» від 27.08.2010 року №1718-р;

 

Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України від 21 жовтня 2013 року №1453/716/997 «Про Програму патріотичного виховання учнівської та студентської молоді в навчальних закладах України та План заходів Естафети Програми на 2013-2015 роки»;

 

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»; Наказ Міністерства освіти і науки України від 27 жовтня 2014 року № 1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді»;

 

Наказ МОН України № 641 від 16.06.2015 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах».

 

 Етапи Проекту

 

Етапи

Вид діяльності

Терміни

Організаційний

·розробка Проекту, складання графіку реалізації Проекту;

· планування заходів щодо реалізації Проекту;

· визначення ресурсів для забезпечення реалізації Проекту

Вересень 2015 року

Практичний

розроблення інструктивно-методичного забезпечення та ресурсного забезпечення Проекту;

· проведення заходів за участю педагогів, учнівської молоді, представників органів місцевого самоврядування, батьківської громадськості, громадських організацій;

· висвітлення освітньо-виховної та розвивальної роботи з дітьми в засобах масової інформації, на сайті школи.

Вересень 2016 / травень 2019 року

Презентаційний (підсумковий)

 підведення підсумків роботи з реалізації Проекту;

· узагальнення та оформлення матеріалів із реалізації Проекту, презентація результатів проектної діяльності, висвітлення досвіду з патріотичного виховання у фахових виданнях, засобах масової інформації

Червень  2020 року

 

                                                   

 

Очікувані результати:

 

- забезпечення участі учнів у масових заходах патріотичного спрямування;

 

- узагальнення та оформлення матеріалів із реалізації Проекту, висвітлення результатів

 

- надання волонтерської допомоги воїнам АТО; пошукової діяльності на краєзнавчих конференціях, у мультимедійних проектах, методичних посібниках;

 

- висвітлення досвіду патріотичного виховання у фахових виданнях, засобах масової інформації, на сайті школи.

 

- підвищення освітньо-виховних, розвивальних, можливостей школи в контексті забезпечення гармонійного розвитку особистості;

 

- формування в учнів високих моральних цінностей, патріотизму, етнічної та національної свідомості, любові до рідної землі, родини, народу, бажання сприяти історико-культурному розвитку України; виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки; формування здорового способу життя, прагнення фізичного саморозвитку.

 

 

 

Заходи щодо реалізації проекту «Патріоти України – суверенної держави» на 2015/2020 н.р.

 

1.

Переглянути усі навчальні програми початкової школи щодо розширення можливостей формування в учнів патріотичних почуттів, толерантного ставлення до інших народів, які проживають в Україні

2015 / 2020 н.р.

Дирекція школи

2.

Розробити та здійснювати:

· творчі завдання з національно-патріотичної тематики, конкурси;

· тематичні виставки дитячої творчості;

· міні-проекти за участю батьків: світ професій, сімейні династії, захисники вітчизни у моїй родині;

· шкільні та родинні екологічні проекти

Щорічно

Кл.керівники 1-11 класів

3.

Класним керівникам 1-4 класів у виховні плани ввести теми:

 · мій родовід;

 · моя сім’я в історії рідного села; моє село в історії моєї країни;

· національні традиції;

 · народні промисли;

· національні герої;

· моя Батьківщина – Україна (державні символи, державні свята):

· Україна на карті світу

Щорічно

Кл.керівники 1-4 класів

4.

Практикувати проведення виховних годин у формі зустрічей з волонтерами, учасниками АТО; майстер-класів за участю дітей та батьків з виготовлення сувенірів для бійців Української армії

Постійно

Кл.керівники 1-11 класів,педагог-організатор

5.

Забезпечити відвідування сімей ветеранів та учасників війни,одиноких громадян,які потребують допомоги.

Постійно

Дитяча організація «Співдружність»

6.

Впровадити виховні проекти:

· «Рідний край, де ми живемо, Україною зовемо»

·  «Моя маленька батьківщина» (презентація виставки творчих робіт дітей та батьків за творами українських дитячих письменників)

Вересень 2019 р.

Кл.керівники 1-11 класів, педагог-організатор

7.

Проводити конкурси малюнків, оберегів, організовувати написання листів бійцям АТО

Постійно

Кл.керівники 1-11 класів, педагог-організатор

8.

Створити куточки,експозиції,фотовиставки,присвячені учасникам АТО,які виступили на захист незалежності та територіальної цілісності України

2018 р.

 Дитяча організація «Співдружність»

9.

Прищеплювати любов до української мови через спеціально організовані уроки: «Свято рідної мови», «Мужай, прекрасна наша мово», «Шевченківське слово»

Постійно

Кл.керівники 1-11 класів

10.

Використовувати на заняттях фізичної культури козацькі змагання

Постійно

Вч. початкових класів, вчитель фізичної культури

11.

Проводити цикл бесід, спрямованих на розкриття традицій української культури, ознайомлення дітей з фольклором (традиції, ігри та ін.)

Постійно

Кл.керівники 1-11 класів

12.

Проводити конкурси «Слава українським військовим», «У світі немає кращої країни, ніж Україна», «Планета дружби»

Постійно

Вч. образотворчого мистецтва

13.

Проводити гурток «Патріоти»

 Один раз на тиждень 2016-2019 рр.

Вч. правознавства

14.

Налагодити системну екскурсійну діяльність дітей та учнівської молоді, відвідування визначних історичних місць та ознайомлення з пам’ятками української історії та культури.

2017-2019 рр.

Кл.керівники 5-9 класів, педагог-організатор

15.

Провести акції (збір коштів для забезпечення потреб військовослужбовців) (1-9 кл.): акція «Захисник України - наша підтримка і повага»; акція «Новорічний подарунок захиснику»; акція «Великодній кошик»; Всеукраїнська акція зі збору пластикових кришечок-закруток для протезування воїнів АТО.

Вересень Грудень Квітень Постійно

 Дитяча організація «Співдружність»

16.

Постійно вивчати нормативну базу з національно-патріотичного виховання

IV квартал 2017 р.

Адміністрація школи

17.

Організувати і провести всеукраїнську туристсько-краєзнавчу експедицію «Моя Батьківщина – Україна»

IV квартал квартал 2019 р.

Керівник гуртка, педагог-організатор

18.

Забезпечити проведення Всеукраїнських організаційно-масових заходів патріотичного спрямування

Постійно

Дитяча організація «Співдружність»

 

               ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ

1.

Розпочинати навчальний рік Уроком мужності і милосердя під девізом «Борімося – поборемо!», залучивши до його проведення учасників бойових дій на Сході країни, представників волонтерських організацій, ветеранів минулих воєн, дисидентського руху, активних учасників Революції Гідності, членів сімей Героїв Небесної Сотні та полеглих бійців АТО

Щорічно 1 вересня

Класні керівники 1-11 кл.

2.

Провести з дітьми та учнівською молоддю на рівні школи: безстрокових акцій «Ми разом», спрямованих на допомогу пораненим військовим, благодійної акції «З вірою в серці», спрямованої на підтримку захисників нашої країни, їхніх дітей та родин, медичних працівників і волонтерів, які працюють в зоні АТО; мітингу-реквієму на вшанування Героїв Небесної Сотні, зустрічей з воїнами-учасниками АТО «В родинному колі».

Постійно

Дитяча організація «Співдружність»

3.

Залучати учнів до участі у «Вахті пам'яті Небесної сотні»

Постійно

Класні керівники 1-11 кл.

4.

Проводити тематичні заходи, присвячені героїчним подвигам українських воїнів, боротьбі за територіальну цілісність і незалежність України:

· до утворення Української Повстанської Армії

(14.10.1942 р.);

 · до дня Соборності України; · до святкування дня Гідності та Свободи

Щорічно – 14.10 22.01 22.11

Класні керівники 1-11 кл., педагог-організатор

5.

Забезпечити організацію перегляду та обговорення учнями  вітчизняних художніх і документальних фільмів

Постійно

Бібліотекар 

6.

Проводити раз на рік фестивалі патріотичної пісні; святкування Дня Примирення, Дня Збройних Сил України, Дня призовника, захисника Вітчизни, відзначення дня пам'яті Героїв Крут

Постійно

Вч. музичного мистецтва, педагог-організатор

7.

Зосереджувати роботу на змаганнях з військово-прикладних видів спорту, участі у військово-патріотичній грі « Козацькі забави»

Постійно

Кл. керівники 1-11 кл., педагог-організатор, вч. фіз. виховання

 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

1.

Організувати за участю учнів в соціальних мережах національно-патріотичних сторінок «Моє село», «Мій рідний край»

2017р.-2019р.

Вч. історії, вч. інформатики

2.

Готувати персональні книжкові виставки, присвячені творчості видатних українських інтелектуалів і політичних діячів, які спричинилися до організації боротьби за незалежність, становлення і розвиток української державності.

Постійно

Бібліотекар

 

                      НАУКОВЕ І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Навчально-методичні ресурси (монографії, підручники, навчальні посібники, методичні матеріали)

1.

Проводити майстер-класи, круглі столи із залученням фахівців-розробників змісту національно-патріотичного виховання, культури.

Постійно

Адміністрація школи

2.

Організувати і провести круглий стіл із запрошенням психолога

Грудень 2019р.

Психолог

3.

Провести круглий стіл на тему «Питання громадянського виховання у документальному кіноциклі «Революція гідності»

2020р.

Вчителі історії

4.

Провести круглий стіл «Виховання громадянина-патріота: сучасний український вимір»

2020 р.

Директор школи

5.

Організовувати та проводити відкриті уроки з метою виховання національної самосвідомості учнів .

Постійно

Вчителі предметники

         

 

 

 

 

 

Визначні заходи з

 

національно – патріотичного виховання учнів   

 

 

 

               захід

дата

 клас    

відповідальний

1.

Свято Першого дзвоника. Перший урок  « Україна – європейська держава»

Протягом року

1-11

Кл. керівник

2..

Вахта пам’яті присвячена визволенню Первомайщини від німецько – фашистських загарбників. Уроки мужності.

Протягом року

1-11

Педагог-організатор

3.

День партизанської слави

Протягом року

1-11

Вчитель історії

4.

День захисника України

Протягом року

1-11

Педагог-організатор

5.

Тиждень пам’яті до річниці визволення України від німецько – фашистських загарбників

Протягом року

 

1-11

Вчитель історії

6.

День української писемності

Протягом року

5-11

Вчитель української мови

7.

День свободи

Протягом року

5-11

Кл. керівники

8.

День пам’яті жертв голодомору

Протягом року

8-11

Кл. керівники

Дитяча організація «Співдружність»

9.

День Збройних Сил України

Протягом року

1-11

Вчитель ЗВ

10.

Міжнародний день прав людини

Протягом року

5-11

Вчитель правознавства

11.

День соборності України

Протягом року

1-11

Педагог - організатор

12.

День пам’яті  Крут

Протягом року

1-11

Педагог - організатор

13.

День пам’яті Героїв Небесної Сотні та річниця Майдану

Протягом року

1-11

Педагог - організатор

14.

Міжнародний день рідної мови

Протягом року

1-11

Кл. керівники

15.

Літературна вітальня - «Слухайте голос безсмертний Тараса»

Протягом року

1-11

Кл. керівники

16.

День Чорнобильської трагедії

Протягом року

1-11

Вчитель історії

17.

День Перемоги

Протягом року

1-11

Педагог-організатор

18.

День матері

Протягом року

1-11

Педагог-організатор

19.

Міжнародний день сімї

Протягом року

1-11

Педагог-організатор

20.

День пам’яті жертв політичних репресій

Протягом року

5-11

Кл. керівники

21.

День Європи в Україні

Протягом року

5-11

Вчитель історії

22.

День пам’яті депортації кримськотатарського народу

( 1944р)

Протягом року

9-11

Вчитель історії

23.

День української вишиванки

Протягом року

1-11

Кл. керівники

24

День слов’янської писемності і культури

Протягом року

1-11

Вчитель укр. мови

25.

Міжнародний день  захисту дитини

Протягом року

1-10

Педагог- організатор

26.

День скорботи й ушанування пам’яті жертв війни в Україні

Протягом року

1-11

 Дитяча організація «Співдружність»

27.

День хрещення Київської Русі  України

Протягом року

1-11

Вчитель історії

28.

День Конституції України

Протягом року

1-11

Вчитель історії

29.

День державного прапора України

Протягом року

1-11

Педагог організатор

30.

День незалежності в Україні

Протягом року

1-11

Педагог організатор, класні керівники

 

 

 

ВИСНОВКИ

 

Кожна молода людина є активним учасником розбудови громадянського суспільства, відіграє в ньому важливу роль та несе відповідальність у процесах прийняття рішень на всіх рівнях, які впливають на їх життя, а держава забезпечує доступ молоді до відповідних та необхідних програм та послуг незалежно від статі, географічного положення, соціального, культурного, економічного чинників. 

 

На сьогодні перед нашою державою стоїть завдання - виховання у молодого покоління почуття патріотизму, формування особистості на засадах духовності, моральності, толерантності, забезпечення створення умов для інтелектуального, культурного та фізичного розвитку, реалізації науково-технічного та творчого потенціалу молодих громадян. 

 

Виходячи з цього, основна ідея проекту «Патріоти України – суверенної держави» полягає у мотивації громадської активності молодого покоління. Найкращою мотивацією до безкорисної суспільної праці є почуття гордості за свою державу, співпереживання за минуле, співпричетність до творення її сьогодення та майбутнього. Саме тому патріотичне виховання в навчальному закладі є одним з найголовніших завдань, є складовою частиною загального виховного процесу, являє собою систематичну і цілеспрямовану діяльність адміністрації закладу освіти,класних керівників з формування в учнів високої патріотичної свідомості, почуття любові до України, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків.

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИТЯГ

 

Протокол № 1

 

засідання методичної ради

 

 

 

01.09.2015р.                                Миронівська ЗОШ І-ІІІст

 

 

 

Голова: Полякова Н.Ю.

 

Секретар: Мороз І.О.

 

 

 

Присутні:Полякова Н.Ю., Брусенцова І.Д., Мороз І.О., Дроздова Л.І., Котляренко Л.І., Дмитренко В.В.

 

Відсутні: немає

 

Порядок денний:

 

 

 

11. Затвердження плану проекту «Патріоти України – суверенной держави»

 

 

 

11. СЛУХАЛИ:

 

Мороз І.О. яка ознайомила педагогічний колектив з напрямом виховної роботи школи на наступні 5 років. Напрямок виховної роботи  - національно-патріотичне виховання і запропонувала план роботи над  проектом «Патріоти України – суверенной держави».

 

 

 

ВИСТУПИЛА:

 

Брусенцова І.Д., заступник директора з навчально-виховної роботи, яка підтримала важливість національно-патріотичного виховання учнів в школі.

 

 

 

УХВАЛИЛИ:

 

Затвердити план роботи над  проектом «Патріоти України – суверенной держави».

 

 

 

 

 

Голова:                                                  Н.Ю.Полякова

 

 

 

Секретар :                                              І.Д.Брусенцова

 

 

 

 

 

Скачать
виховна година.PDF
Adobe Acrobat документ 345.6 KB
Скачать
Сценарiй заходу присвяченого Дню Збройних Сил України
захід.PDF
Adobe Acrobat документ 437.5 KB
Скачать
МЕТОДРЕКОМЕНДАЦІЇ 17-18.pdf
Adobe Acrobat документ 362.7 KB
Скачать
план виховної роботи 2017-2018.PDF
Adobe Acrobat документ 962.4 KB
Скачать
План_роботи._Співдружність.PDF
Adobe Acrobat документ 230.6 KB
Скачать
Памятні та ювілейні дати.pdf
Adobe Acrobat документ 524.8 KB
Скачать
Звіт про стан виховної роботи за 2016.p
Adobe Acrobat документ 1.0 MB
Скачать
Звіт_дитячої_організації_Співдружність.P
Adobe Acrobat документ 144.5 KB