2018/ 2019 навчальний рік

ШКІЛЬНЕ МЕТОДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПОЧАТКОВИХ  КЛАСІВ

Керівник ШМО початкових класів

Дроздова Л.І

1 кваліфікаційна категорія

 

ПЛАН

 

ЗАСІДАНЬ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ

 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

 

 

 

                                                               Засідання № 1

 

Тема: « Підвищення  професійної  компетентності  педагогів  в  роботі методичного  об’єднання»                                                                                                  Мета: ознайомлення  з  основними  нормативними  документами , що  регламентують  функціонування  початкової  освіти,  обговорення  нововведень  у початковій  освіті.  

 

Дата проведення:      серпень   2018 р.

 

 

 

№п/п

Зміст роботи

Форма

проведення

Виконавці

1

Аналіз роботи методичного об'єднання вчителів початкових класів за 2017 /2018 навчальний рік.

Звіт

Дроздова Л.І.

2

Обговорення календарно – тематичних  планів вчителів, плану роботи методоб'єднання  на поточний навчальний рік.

Обговорення

Члени МО

3

Опрацювання інструктивно - методичних матеріалів:

  а) особливості організації навчально- виховного процесу в початкових  класах  закладів освіти   у 2018/2019 н.р.;

  б)навчальна програма для  1 – 4 класів закладів  освіти;

 в) ключові тези орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів     ( лист МОН

України від 17.08.2016 р. № 1/9-437);

  г) обговорення вербального оцінювання у 1 та 2 класах;

  д) аналіз   програм,   підручників   для   початкових

класів  на  2018 / 2019н.р.

  е) вимоги до ведення класних журналів.

 

 

Круглий стіл

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Члени МО

   4.

   Різне

 

Керівник МО

 

 

 

Засідання № 2 

 

Тема: «Технологія  проведення  інтегрованих  уроків  в  процесі  розвитку  здібностей  особистості  учня»

 

 Мета: створити  умови  для  поглиблення  знань  педагогів  щодо  технологій проведення  інтегрованих  уроків. 

 

 

 

Дата проведення:    жовтень 2018 р.

 

 

 

№п/п

Зміст роботи

Форма

проведення

Виконавці

1

Дискусія  з  теми:  «Інтегрований  урок  сьогодні». Елементи змісту інтегрованих  уроків, структура  та класифікація  інтегрованих  уроків.

Круглий стіл

Члени МО

2

Наступність початкової  і середньої  ланки.

Адаптація учнів  до навчання  у 5 класі  та першокласників  до  освітнього  простору.

Банк ідей

 

Никонець А.А. 

 

3

Обговорення та  затвердження  плану проведення  тижня початкових класів.

Круглий стіл

  Члени МО

4

Обмін ідеями, напрацюваннями, думками, досвідом роботи.

Круглий стіл

Члени МО

5

Різне.

 

 

 

 

 

Засідання № 3

 

 

 

Тема: «Підвищення  продуктивності  навчання  шляхом  впровадження  інноваційних  технологій»

 

 Мета: створити  умови  для  поглиблення  знань  педагогів  щодо  використання  інноваційних  технологій  на  уроках.

 

 

 

Дата проведення:    січень  2019 р.

 

 

 

№п/п

Зміст роботи

Форма

проведення

Виконавці

1

 «Впровадження інноваційних технологій в новій  початковій освіті»

Доповідь

Жиденко  Л.С.

 

2

 

 

Обмін  досвідом «Як  створити  на  уроці  ситуацію  успіху»

 

Обговорення

 

 

 

Члени  МО

 

 

3

«Гра як  спосіб вдосконалення  роботи  вчителя  та  розвитку  здібностей  особистості  учня» - доповідь – повідомлення.

Доповідь

Небожина  Н.О.

4

 

 

Доповідь «Упровадження  ІКТ  в  початковій освіті  для  підвищення  мотиваційного  рівня  навчання  молодших  школярів»

Обговорення

  Никонець 

   А.А.

5

Аналіз  семестрових  контрольних  робіт  учнів

  3- 4 класів  з  основних  дисциплін.

Круглий стіл

Вчителі-початківці

 6

  Різне  

 

 Голова  МО

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Засідання № 4

 

 

 

Тема:  «Розвиток  розумових  та  пізнавальних  здібностей   здобувачів освіти на  уроках»

 

Мета: поглибити  знання  педагогів  про  розвиток  розумових  та  пізнавальних  здібностей учнів

 

 

 

Дата проведення:    березень 2019 р.

 

  

 

№п/п

Зміст роботи

Форма

проведення

Виконавці

1

Особливості  завдань та вимог щодо проведення Державної підсумкової атестації в 4 класі

Повідомлення

Дроздова Л.І.

2

«Розвиток  пізнавальної  діяльності  учня  на  уроках  математики  та  української  мови» - доповідь – повідомлення 

Доповідь

Никонець А.А.

3

Дискусія на  тему «Нестандартні  уроки.  Активні  та  інтерактивні  форми  організації  роботи  на  уроці»

Круглий стіл

Дроздова Л.І.

4

 

 

«Розвиток  розумових  та  пізнавальних  здібностей  на  уроках  через  використання різновидів  наочності»   

Виступ

Небожина  Н.О.

    5

Різне

 

 

 

                                                                 

 

Засідання  № 5

 

Тема : «Підсумки  роботи  методичного  об’єднання   вчителів  початкової  освіти за  2018 /2019  навчальний  рік».

 

Мета: підвести  підсумки  роботи  за  навчальний  рік;  заслухати  звіти  про   роботу  над  проблемною  темою;  заслухати  інформацію  про  проведення  ДПА  у  4 класі.

 

 

 

Дата  проведення:  травень   2019рік

 

 

 

№п/п

Зміст роботи

Форма

проведення

Виконавці

1

Підведення  підсумків  роботи  МО за  2018/ 2019 н.р.

Виступ 

Дроздова Л.І.

2

Звіт  вчителів  про  роботу  над  проблемною  темою.

Обмін  досвідом, презентація

Члени МО

3

Аналіз  результатів проведення  ДПА  у  4  класі.

Виступ

  Дроздова Л.І.

4

 

 

Про  виконання  програм  та  удосконалення  методики.   

Виступ

Члени  МО

    5

Моніторинг  успішності  учнів   за  ІІ семестр  та  навчальний  рік.

Обговорення

Керівник МО

 

 

 

Шкільне методичне об'єднання вчителів природничо - математичного циклу

Керівник ШМО вчителів природничо - математичного циклу

Стриженко О.М

1 кваліфікаційна категорія

 

ПЛАН

 

ЗАСІДАНЬ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ

 

ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ

 

Засідання №1

 

Організаційне забезпечення викладання природного-математичного циклу в закладі

 

№ п/п

План засідання

Дата проведення

Форма

проведення

Відповідальні

1.

Аналіз роботи методичного об’єднання за 2017/2018 н.р.

серпень

інформація

Керівник МО

2.

Завдання методичного об’єднання  та план роботи МО на 2018/2019н.р.

 

обговорення

Керівник МО, члени МО

3.

Опрацювання  Методичних рекомендацій щодо викладання предметів природного-математичного циклу у 2018/2019 навчальному році

 

обговорення

 

4.

Погодження календарних планів

 

обговорення

 

5

Діагностування вчителів та поновлення індивідуальних карт вчителів методичного об’єднання

 

інформація

 

6

Про підготовку учнів до участі в предметних олімпіадах І  етапу

 

обговорення

 

7

Корекція календарних планів

 

обговорення

 

8

Про наслідки державної підсумкової атестації з математики в 9 класі, ДПА та ЗНО з біології, хімії, математики, фізики 11 клас за 2017/2018 навчальний рік.

 

інформація

Заступник директора з НВР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засідання №2

 

Компетентнісний підхід в процесі реалізації наскрізних змістових ліній оновлених навчальних програм в 10-11 класах

 

№ п/п

План засідання

Дата проведення

форма проведення

Відповідальні

1.

Круглий стіл: «Створення умов для формування компетенцій та компетентностей учнів на уроках предметів природничо-математичного циклу»:

а) формування в учнів свідомого ставлення до власного здоров’я, виховання здорового способу життя;

б) впровадження елементів екологічної безпеки та сталого розвитку учнів при викладанні предметів

листопад

Круглий стіл

 

2.

Організація підготовки учнів до участі у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад

 

 

обговорення

 

3.

Огляд новинок науково-методичної літератури з питань самоосвіти вчителів, підвищення професійної майстерності

 

обговорення

 

4.

Різне

 

 

 

 

 

 

Засідання №3

 

Педагогічна майстерність вчителя як основа успішного формування в учнів предметних компетенцій

 

№ п/п

План засідання

Дата проведення

Форма

проведення

Відповідальні

1.

Організація підготовки до участі в конкурсах

Січень

інформація

 

2.

Про підсумки: - участь учнів закладу в І-ІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад; - результатів контрольних зрізів знань учнів на кінець І семестру з предметів природничо-математичного циклу

 

інформація

 

3.

Формування в учнів предметних компетенцій шляхом використання інноваційних педагогічних технологій на уроках

 

обговорення

 

4

Огляд статей, новинок літератури із проблеми вибору шляхів удосконалення педагогічної майстерності вчителів для успішного формування в учнів предметних компетенцій

 

обговорення

 

5.

Роль самоосвіти в підвищенні професійної компетентності педагога

 

інформація

 

6.

Різне

 

 

 

 

 

 

Засідання №4

 

Від мотивації на уроці – до мотивації в житті

 

№ п/п

План засідання

Дата проведення

Форма проведення

Відповідальні

1.

Підготовка до проведення ДПА  з предметів природничо-математичного циклу. Методика організації і проведення системного повторення вивченого матеріалу

Березань

Обговорення

 

2.

Методична майстерня:

а) Методи і прийоми розвитку мотиваційної сфери учнів;

б) Методи та прийоми створення ситуації успіху, як напрямок соціалізації особистості;

в) Формування та розвиток самоосвітньої компетенції учнів

 

обговорення

 

3.

Огляд фахових періодичних видань з проблеми формування компетенцій учнів та сприяння іх реалізації в практичній діяльності

 

обговорення

 

4.

Ознайомлення з вимогами по підготовці учнів 9 класу до ДПА

 

інформація

 

5.

Різне

 

 

 

 

 

 

Засідання №5

 

Підсумки роботи за рік

 

№ п/п

План засідання

Дата

проведення

Форма проведення

Відповідальні

1.

Про підсумки проведення та участі в конкурсах

травень

інформація

Керівник МО

2.

Виконання державних навчальних планів та навчальних планів в 2018/2019 н.р.

 

 

інформація

 

3.

Підсумки роботи методичного обєднання вчителів природничо-математичного циклу предметів за 2018/2019 н.р.

 

обговорення

 

4.

Пропозиції та бачення членів МО щодо планування та роботи в 2019-2020 н.р.

 

обговорення

 

5.

Різне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкільне методичне об'єднання вчителів суспільно - гуманітарного циклу

Керівник ШМО вчителів суспільно - гуманітарного циклу

Усенко О.А

1 кваліфікаційна категорія

 

ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ
            СУСПІЛЬНО- ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ

 

Зміст і завдання роботи

Форми роботи

Термін виконання

Відповідальні за виконання

                                                                          Засідання 1

                         Тема. Організація навчально – виховного процесу в 5 – 10 класах

1

 Завдання   методичного обєднання на новий 2018/ 2019н.р.

Обговорення,

Внесення коректив

Серпень

КерівникМО

2

Погодження плану роботи МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу, календарних планів на 2018/2019 н.р.

Опрацювання рекомендацій

 

Керівник МО

3

Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів ведення шкільної документації у 2018/2019н.р.Озайомлення з нормативно-правовою базою.

Інформація

 

Керівник МО

4

Аналіз результатів ДПА, ЗНО 11 клас.

Аналіз результатів

 

Вчителі предметники

5

Різне

 

 

 

Засідання 1І

       Тема. Компетентнісно орієнтована система навчання та її вплив

                                      на розвиток творчих здібностей дитини

 

 

               Зміст і завдання роботи

 

Форми роботи

Термін

виконання

Відповідальні за виконання

1

Затвердження завдань закладу освіти І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та предметних конкурсів

 

Обговорення

Жовтень

Заступник директора з НВР Брусенцова І.Д.

2

Компетентнісно орієнтована система навчання та її вплив на розвиток творчих здібностей дитини(система роботи з обдарованими дітьми,олімпіади,конкурси)

Інформація

 

Керівник МО

3

«Формування мовленнєвої компетенції учнів через продуктивну творчу діяльність на уроках української мови»

Доповідь

 

 

 

 

 

 

 

Вчителі предметними:

Мороз І.О.

 

 

4

Стимулювання і мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках шляхом використання особистісно-зорієнтованого підходу вчителя

 

 

Обмін досвідом

 

 

Вєтренко В.В.

 

 

4

Методична палітра вчителя

 

 

 

 

5

Різне

 

 

 

                                                                        

Засідання ІІІ

Тема. Формування загальних та предметних компетентностей відповідно до нового Державновго стандарту

 

Зміст і завдання роботи

Форми роботи

Термін

виконання

Відповідальні за виконання

1

Аналіз результативності методичної роботи  методичного об’єднання за І семестр. Рівень навчальних досягнень учнів у І семестрі 2018/2019н.р.Заходи щодо усунення прогалин у знаннях учнів

Аналіз інформації

Січень

Вчителі предметники

2

Аналіз результатів Всеукраїнських учнівських олімпіад, Міжнародного конкурсу знавців української мови ім.П.Яцика.мовно- літературного конкурсу ім..Т.Шевченка

 

 

Вчителі предметники

3

Інформаційно-методична панорама (огляд новинок науково- методичної літератури, публікації фахових видань)

Обмін досвідом

 

Вчителі предметники

 

4

Практикум. Підвищення професійної компетентності педагогів в атестаційний та між атестаційний період

 

 

Керівник М.О.

5

Різне

 

 

 

                                                                         

Засідання 1V

Тема. « Педагогічна майстерність як фактор формування інноваційної соціально- компетентної особистості учня»

                              

Зміст і завдання роботи

Форми роботи

 

Термін

виконання

Відповідальні за виконання

 

1

Самоосвіта вчителя – запорука педагогічної творчості»

 

 

Доповідь

Березень

Чубукін Ю.О.

2

Розширюємо методичну палітру вчителя « Сучасний урок. Основні шляхи підвищення  ефективності уроку »

Ділова гра

 

Члени МО

3

« Фахова майстерність вчителя як один із компонентів підвищення якості знань учнів»

Робота в групах

 

 

Вчителі- предметники

4

Огляд новинок методичної літератури

Обмін досвідом

 

Члени МО

5

Практична частина. Відкритий урок з української мови

Самоаналіз, аналіз.

 

Усенко О.А.

                                                                        

Засідання V

         Тема. Організоване закінчення навчального року та підготовка до ДПА

Зміст і завдання роботи

Форми роботи

Термін

виконання

Відповідальні за виконання

1

 

Нормативно-правова база по закінченню навчального року та проведення ДПА,  2018/2019н.р.

 

Інформація

 

травень

 

Керівник МО

2

Організація та проведення державної підсумкової атестації учнів 9 класу з предметів суспільно-гуманітарного циклу.

Інформація

 

Керівник МО

3

Рівень навчальних досягнень учнів у ІІ семестрі 2018/2019  н.р. Заходи щодо усунення прогалин у знаннях учнів.

Аналіз

 

Керівник МО

4

Методична палітра вчителя « Мої педагогічні знахідки»

Творчий звіт

 

Усенко О.А.

5

Аналіз роботи ШМО за 2018/2019 н.р. та завдання на 2019/2020н.р.

Аналіз

 

Керівник МО

6

Виконання навчальних планів та програм у 2018/2019н.р.

Інформація

 

Керівник МО

7

Різне

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

ШКІЛЬНЕ МЕТОДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ

Керівник ШМО класних керівників

Мороз І.О

І кваліфікаційна категорія

 

                         План роботи методичного обєднання класних керівників

                                             на 2018/ 2019 навчальний рік

 

                                                          

                                                              ВЕРЕСЕНЬ

                                                     Засідання І ( 7 вересня   2018 н.р.)

Тема : «Основні напрямки методичної та виховної роботи на новий навчальний рік»

 

Зміст роботи

Форми методичної роботи

Відповідальний

 

1

Аналіз роботи МО класних керівників та визначення основних напрямків роботи на  2018/2019 навчальний рік.

 

Обговорення

Адміністрація 
 керівник МО

Класні керівники

 

2

Розгляд та затвердження плану роботи МО класних керівників та плану виховної роботи на 2018/2019 навчальний рік.

Обговорення

 Адміністрація 
 керівник МО

 

 

3

 

Ознайомлення з методичними рекомендаціями з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2018/2019 навчальному році.

Інформація, обговорення

 

 

 

Адміністрація 
 керівник МО

Класні керівники

 

4.

Засідання  творчої  групи класних керівників із проблеми: «Інноваційна діяльність класного керівника з питань удосконалення виховного процесу».(Організаційне)

 

 Адміністрація 
 керівник МО

Класні керівники

 

 

                                                          

                                                                ЛИСТОПАД

                                                  Засідання ІІ (  16 листопада 2018 н.р.)

             Тема: « Використання новітніх технологій у виховній роботі  НВК»

 

1.

 

 

2.

 

 

Школа молодого класного керівника «Формування творчої особистості учня з особливими освітніми потребами».

Система роботи класного керівника по формуванню в учнів культури поведінки та спілкування.

повідомлення

 

 

 

    доповідь

 

Мороз І.О.

 

 

 

Вєтренко В.В.

 

 

3.

Круглий стіл «Нові форми роботи з дітьми. Виховання толерантності.

    проведення,

    обговорення

 

керівник МО

 

4.

 Вдосконалення системи виховної роботи класного керівника в контексті підвищення його професійної компетентності та розвитку вихованості учнів.»

 

    доповідь

класні керівники

Небожина НО.

Дроздова Л.І.

 

                                              

                                                                    Січень

                                                  Засідання ІІІ (25 січня 2019 н.р.)

 Тема «Формування в учнів високої громадянської активності та  національної свідомості»

 

1.

Громадянське виховання підлітків як соціально - педагогічна проблема.

обговорення

Жиденко Л.С.

 

2.

Форми та методи формування національної свідомості та самосвідомості.

доповідь

Котляренко Л.І.

 

3.

 

Роль класного керівника у формуванні національно- патріотичного виховання учнів.

інформація

ЗДНВР

Керівник МО

 

4.

 Огляд методичної літератури та нормативних документі з даного питання

0знайомлення

Сивокінь В.І.

 

                                                             

                                                                         Березень

                                                                 Засідання ІV.( 22.03.2019)

 Тема « Превентивне виховання учнів - пріоритетний напрямок виховання»

 

1.

Школа  молодого  класного  керівника «Як правильно організувати роботу  класного  керівника  з  активом  класу».

22.03

Вєтренко В.В.,

Сивокінь В.І.

 

2.

 

 

 

 

Круглий стіл «Я набув досвіду»

- напрямки правовиховної роботи;

-система заходів з правовиховної роботи;

-система профілактики правопорушень;

-вивчення особистості важковиховуваних учнів.

Обговорення

Керівник МО

 

3.

 Соціально – економічні тенденції розвитку суспільства і проблеми профілактики виховної роботи з неповнолітніми.

доповідь

Колесник С.Ю.

 

4.

Психолого-педагогічний семінар «Як запобігти суїциду»

повідомлення

психолог

 

                                                              

                                                                       Травень

                                                                  Засідання V. (20.05.2019)

Тема «Висновки та перспективи роботи МО класних керівників в новому 2019/2020 навчальному році»

 

1.

Аналіз роботи МО за 2018/2019 навчальний рік.

інформація

керівник МО

 

2.

Аналіз виконання планів виховної роботи й моніторинг діяльності класних керівників

повідомлення

керівник МО

 

3.

 

Пропозиції щодо планування роботи МО на новий навчальний рік

обговорення

класні керівники

 

4.

Обмін досвідом

обговорення

класні керівники

 

 

 

               

 

 

 

 

 

Download
АНАЛІЗ_МЕТОДИЧНОЇ_РОБОТИ_2018_09_24_10_3
Adobe Acrobat Document 457.9 KB
Download
АНАЛІЗ_НАВЧАЛЬНОЇ_РОБОТИ_ЗА_2017-2018Н.Р
Adobe Acrobat Document 309.1 KB
Download
НАРАДИ_ПРИ_ДИРЕКТОРІ_2018_09_24_10_33_06
Adobe Acrobat Document 297.4 KB
Download
План роботи педагогічної ради-converted.
Adobe Acrobat Document 105.9 KB
Download
перспективний_план_курсів_та_атестації__
Adobe Acrobat Document 193.7 KB
Download
ЗАВДАННЯ_МЕТОДИЧНОЇ_РОБОТИ_ИНА_2018_-_20
Adobe Acrobat Document 273.4 KB
Download
ЗАСІДАННЯ_РАДИ_ШКОЛИ_2018_09_24_10_33_42
Adobe Acrobat Document 188.6 KB
Download
ПЛАН_РОБОТИ_МЕТОДИЧНОЇ_РАДИ_2018_09_24_1
Adobe Acrobat Document 225.7 KB