2018/2019 навчальний рік

 

НОРМАТИВНО – ПРАВОВЕ   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

 

 

·        Загальна декларація прав людини, прийняття і проголошення  Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй ( від 10.12.59р)

 

·        Декларація прав дитини ( від 20.11.59)

 

·        Конвенція про права дитини ( від 20.11.89)

 

·        Всесвітня декларація про забезпечення  виживання, захисту і розвитку дітей, прийнята на Всесвітній зустрічі  на вищому рівні в інтересах дітей ( від 30..09.90р.)

 

·        Конституція України ( від 28.06.96р.)

 

 

 

Закони України:

 

·        « Про освіту» ( зі змінами)

 

·        « Про загальну середню освіту» ( від 13.05.99р.) (зі змінами)

 

 

 

Укази Президента  України

 

·        Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні

 

·        Про Національну доктрину розвитку освіти

 

·        « Про національну програму правової освіти населення» ( від

 

·        18.10.2001р. № 992/ 2001)

 

·         «  По додаткові заходи щодо посилення  соціального захисту 

 

·        багатодітних та неповних сімей» ( від 20.12.2000р.  № 1396/ 2000)

 

 

 

Акти та Постанови Кабінету Міністрів України

 

·        "Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів" від 5 квітня 1994.№228

 

·         "Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку" від 12 квітня 2000 р. N 646

 

·        "Про затвердження Положення про освітній округ " від 27 серпня 2010 р. N 777

 

·        "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад" від 27 серпня 2010 р. N 778  

 

·        "Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів" від 20 липня 2004  N 601

 

·        « Про затвердження  Національної програми патріотичного виховання населення і формування здорового  способу життя, духовності, зміцнення моральних засад суспільства)» ( від 15.09.99р)

 

·        « Проект Концепції громадянського  виховання  особистості в умовахрозвитку української державності ( педагогічна газета. – 2000.- № 6( червень)

 

·        Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді, що затверджена Наказом МОН №641 від 16.06.2015р.

 

·        Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти ( від 06.09.2000р.)

 

·        Наказ МОН  України  від 17.05.2005р. № 207 « Про подолання проявів бюрократизму в освіті»

 

·        Концепція художньо – естетичного виховання  учнів у загальноосвітніх закладах та комплексна програма  ( наказ  МОН України та АПН від 2502 2004р. № 151/11)

 

·        Постанова   Кабінету   Міністрів   України   від   20   квітня року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»

 

 

 

Накази Міністерства:

 

 

 

·        Наказ Міністерства № 1547 від 30.12.2014 «Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учні (вихованців) у системі загальної середньої освіти» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 за № 157/26602

 

·        Наказ Міністерства № 1516 від 25.12.2014 р. «Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.12.2014 №14 54»

 

·        Наказ Міністерства № 1495 від 22.12.2014 «Про затвердження змін до навчальних програм для 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

 

·        Наказ Міністерства № 664 від 29.05.2014 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409"

 

·        Наказ Міністерства № 648 від 27.05.2014 "Щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно - технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України"

 

·        Наказ Міністерства № 225 від 14.03.2014 "Про скасування наказу Міністерства освіти і науки  України від 21.10. 2013 р. № 1456"

 

·        Наказ Міністерства № 1222 від 21.08.2013 "Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти"

 

·        Наказ Міністерства № 996 від 30.08.2011 "Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти"

 

·        Наказ Міністерства № 1550 від 04.11.2013 "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції профільного навчання у старшій школі"

 

·        Наказ Міністерства № 1456 від 21.10.2013 "Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі"

 

·        Наказ Міністерства № 528 від 03.05.2012 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 травня 2012 р. за № 750/21063 "Про затвердження Змін до Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»"

 

·        Наказ Міністерства № 921 від 17.08.2012 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2012 р. за № 1482/21794 "Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128"

 

·        Наказ Міністерства № 664 від 06.06.2012 "Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня"

 

·        Наказ Міністерства від 30.08.2011 № 996 "Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти"

 

·        Наказ Міністерства від 22.11.2011 № 1343 " Про затвердження Критеріїв системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів"

 

·        Наказ Міністерства від 26.01.2011 № 58 "Про  затвердження Концепції літературної освіти"

 

·        Наказ Міністерства від 02.06.2004 № 440 "Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу"

 

·        Наказ Міністерства від 12.09.2011 № 1050 "Про навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів"

 

·        Наказ Міністерства від 23.11.2010 № 1116 "Про внесення змін до розділу VІ Положення про державну підсумковуатестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти"

 

·        Наказ Міністерства від 01.06.2010 № 521 "Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах"

 

·        Наказ Міністерства від 07.04.2005 № 204 "Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів"

 

·        Наказ Міністерства від 06.10.2010 № 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

 

·        Наказ Міністерства від 13.04.2011 № 329 "Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти"

 

·        Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп Дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого   дня   і   виховних   груп   загальноосвітніх   навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 року за №229/6517.

 

·  Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 № 854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі».

 

·        Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.01.2011

 

·  Наказ Міністерства освіти № 58 «Про затвердження Концепції літературної освіти». Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572 «Про Типові навчальні плани початкової школи».

 

·  Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів III ступеню».

 

·                Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 №66 «Про внесення змін до наказу МОН України від 23.02.2004 № 132 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи».

 

·        Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.05.2012 № 528 «Про затвердження Змін до Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.05.2012 за № 750/201063

 

·        Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.03.2014   № 216 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.11.2013

 

      № 1658»

 

·                   Наказ МОН України від 11.07.2017 № 1015 «Про внесення змін до деякиї наказів МОН»

 

·        Наказ МОН України від 23.10.2017    №1407 «Про надання грифу МОН навчальним програмам для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти»

 

·             Наказ МОН України від 24.11.2017     №1539 «Про надання грифу МОН навчальним програмам з фізики і астрономії для учнів 10-11 класів та польської мови для учнів 5-9 та 10-11 класів закладів загальної середньої освіти»

 

·        Наказ МОН № 407 від 20.04.2018 року

 

Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня

 

 

 

 

 

 

 

Листи Міністерства:

 

·        Лист Міністерства № 1/9-494 від 26.09.2014 "Щодо окремих питань державної атестації та рейтингового оцінювання"

 

·        Лист Міністерства № 1/9-495 від 26.09.2014 «Щодо вдосконалення фахової майстерності вчителів іноземних мов»

 

·        Лист Міністерства №1/9-433 від 29.08.2014 "Міністерство освіти і науки України надсилає рекомендації щодо забезпечення навчального-виховного  процесу у 6 класі загальноосвітніх навчальних закладів у 2014/2015 навчальному році. "

 

·        Лист Міністерства № 1/9-343 від 01.07.2014 "Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі"

 

·        Лист Міністерства № 1/9-319 від 16.06.2014 "Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності"

 

·        Лист Міністерства №1/9-303 від 11.06.2014 "Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів  та структуру 2014/2015 навчального року"

 

·        Лист Міністерства № 1/9-74 від 28.01.2014 "Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів"

 

·        Лист Міністерства № 1/9-72 від 28.01.2014 "Про недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань"

 

·        Лист Міністерства № 1/9-455 від 09.06.2011 "Щодо проведення Всеукраїнської акції "Дай руку, першокласнику!"

 

·        Обласні та районні програми.

 

·        Методичні рекомендації ХАНО, відділу освіти.

 

·        Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за № 151/14842 (із змінами),

 

·        Інструкція про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 06.05.2008 за № 383/15074.

 

·        Лист Міністерства освіти і науки  України від 07.06.2017 № 1/9-315 "Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів

 

·        Лист Міністерства освіти і науки  України від 09.08.2017 р. № 1/9-436  Щодо методичних  рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальногоосвітнії навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році

 

·        Лист Міністерства освіти і науки України від 27.07.2017р №  1/9-413 «Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році».

 

            Типові освітні програми :

 

Накази МОН України від 20.04.2018:

 

№ 405 - Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня;

 

№ 406 - Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня;

 

№ 407 -  Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня;

 

№ 408 - Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня.

 

постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ПОЧАТКОВОЇ ОВІТИ

 

 постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. №96

 

Про порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти

 

 “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”

 

      Постанова набирає чинності з 1 липня 2018 року.

 

      Положення про загальноосвітній навчальний заклад

 

 

 

Download
РЕАЛІЗАЦІЯ_НОВИХ__ДЕРЖАВНИХ__СТАНДАРТІВ_
Adobe Acrobat Document 285.3 KB
Download
Лист МОН 1-9-315 від 07.06.2017.pdf
Adobe Acrobat Document 378.4 KB