2017/2018 навчальний рік

 

                                               Поради батькам обдарованих та творчих учнів.

 


 1. Батькам обдарованих дітей необхідно грати
  охорону роль у міру того, як їхні діти починають виявляти видатні здібності. У школах, як правило, вважають, що обдаровані діти не потребують підтримки, оскільки досить талановиті, щоб самим керувати собою. Така думка не підтверджується досвідом. Насправді потреба таких дітей в емоційному комфорті, визнанні й в усвідомленні власної ціни дуже велика і часто не задовольняється.

 2. Обдаровані діти випереджають інших у кількості і силі сприйняття навколишніх подій і явищ. Така здатність до сприйняття йде пліч-о-пліч з уразливістю, народженою підвищеною чутливістю. Тому батьки повинні з великою часткою
  терпіння і спокою сприймати емоційні перепади обдарованої дитини. 

 3. Обдаровані діти глибоко переживають соціальну несправедливість. Тому можна запропонувати якийсь шлях, щоб дитина, а ще краще разом з батьками, могла приймати хоча б найменшу участь у цьому, - листи, пожертвування на якусь спільну справу, що дитина вважає справедливою. 

 4. Прагнення довести справу до повної досконалості – одна з проблем, яку найбільш часто відмічають батьки, діти й вчителі. Багато хто з нас бачив, як дуже непогані дитячі роботи летять в кошик через невеликі недоліки. Підвищені вимоги обдарованого школяра часто приводять до того, що власну роботу в тій чи іншій сфері діяльності він будить по дорослих мірках, заподіюючи собі непотрібний біль і переживання. Батьки можуть і підсилити негативні почуття в дитині такими зауваженнями: «Ти можеш краще» чи «А більше тебе хто-небудь набрав балів?».

 5. Ще один з мотивів поводження дитини є бажання зробити приємне батькам. І якщо батьки не можутьреально оцінити дитину і ситуацію, то це приведе згодом до чималих проблем. Якщо їм щось не вдається, вони будуть почувати себе не тільки збентеженими, а й винуватими.

 6. Усепоглинаюча цікавість обдарованих дітей - ще одна сильна їхня сторона. Такі діти відрізняються романтичністю інтересів. Вони можуть братися за кілька справ одночасно або за надто важкі справи. Тут дуже важливо знайти золоту середину. Я запропонувала батькам завести щоденник і дати дитини можливість протягом тижня подумати самостійно над тим, як же вона проводить свої години. Потім проаналізувавши журнал за тиждень, батьки можуть, наприклад, знайти, що дитина перевантажена уроками та заняттями. А для спонтанних занять, для того, щоб дитина могла просто заглянути в себе часу майже немає. А це необхідно для його самопізнання. 

 


І ще, проаналізувавши журнал, батьки можуть помітити, що у турботах про те, що вони повинні зробити для дитини, вони забувають і про необхідність робити щось разом з ними. 

 


 1. Ще одна сильна сторона обдарованої дитини полягає в тім, що майже в усіх своїх починаннях він
  домагається успіху. Іноді з досвідом успіху йде невміння переживати невдачу, тому будь-яке місце крім 1, сприймають як поразку, а себе – як невдаху. Батьки можуть відгородити дітей від такого відчуття власної недосконалості; з раннього віку і з розумною частотою привчати їх до занять, у яких діти показують не самі блискучі результати. Таким чином вони навчаться і терпимості і зможуть краще оцінити себе. 

 2. Побудова Я-концепції. Вплив батьків на побудову концепції дитини 

 

важко переоцінити, адже подбати про фізичний розвиток, 
інтелектуальний ріст чи про удосконалення його особистого таланта
можуть і інші люди.

 

 

 

 

                                 Психологічний тренінг з учнями «Насильству – ні».

 

Завдання психологічного тренінгу:

 

запобігання розвитку різних форм їх асоціальної, аморальної поведінки, а саме:

 

-   правопорушень (схильності до агресій, тривожності, крадіжок, брехні та інших соціальних вад, що можуть привести до кримінальних дій);

 

-   екологічної брутальності та егоцентризму (ставлення до всього, що оточує, як до засобу і сировини для задоволення власних примітивних потреб);

 

-   шкідливих звичок (тютюнопаління, токсикоманії, алкоголізму, наркоманії);

 

- статевих порушень та їх наслідків (статевої розпусти, венеричних хвороб та СНІДу, статевого насильства тощо);

 

- важких психологічних та психічних станів з негативними наслідками
(депресії та суїциду, акцентуації та загострення психопатичних тенденцій
тощо).

 

Корекція психічного стану учнів:

 

 

 

1.     Зниження тривожності та скутості школярів.

 

2.    Формування в учнів віри у свої сили й можливості.

 

3.    Розширення можливостей школярів, формування в них необхідних знань, умінь і навичок для підвищення результатив­ності шкільної діяльності та зниження рівня тривожності.

 

4.    Формування адекватної самооцінки в підлітків.

 

5.    Формування розуміння мобілізуючої ролі певного рівня тривожності у вирішенні проблем і складних життєвих ситуацій,

 

6.    Розвиток уміння контролювати рівень тривожності.

 

7. Викликати бажання взаємодіяти та співпрацювати , внести зміни у своє життя; зняти стан тривоги, страху, скутості; підвищити впевненість у собі й розкутість.

 

8. Зняття стресу, напруженості та скутості в підлітка шляхом розслаблення, тобто опанування учнем методів релаксації.

 

9.Встановлення довіри та взаєморозуміння між членами групи, зняття емоційної напруженості підлітків.

 

Перший етап : визначення особистісних характеристик учнів  за методикою Айзенка та  за методикою Шмішека.

 

Особистісні характеристики  людини:

 

1.Інтроверсія-спрямованість особистості на внутрішній світ.

 

2.Екстраверсія-спрямованість особистості на оточуючих людей та події.

 

3.Нейротизм-емоційна нестійкість

 

4.Гіпертимічність-висока контактність,ініціативність,бажання спілкуватись.

 

5.Песимістичність.

 

6.Педантичність-акуратність,розрахунок,чистота.

 

7.Некерованість.

 

8.Чутливість.

 

9.Підозрілість.

 

10.             Егоцентричність-бажання бути в центрі уваги.

 

11.             Циклотемічність-зміна настрою та працездатності.

 

12.             Екзальтованість-бурна реакція на події.

 

 

 

Другий етап : визначення динаміки зміни психічних станів та характеристик під впливом психологічного тренінгу.

 

Діагностика проводилась перед початком тренінгу та через  годину після тренінгу.

 

Використовувались методики:

 

1.Діагностика динаміки психічних станів. Методика  САН (самопочуття, активність, настрій).

 

2.Дослідження агресії за методикою Басса-Даркі.

 

3.Дослідження тривожності за методикою Спілбергера.

 

Досліджувались такі психічні стани та характеристики:

 

1.Самопочуття.

 

2.Активність.

 

3. Настрій.

 

4. Фізична агресія – напад.

 

5. Непряма агресія – наклеп.

 

6. Дратівливість.

 

7. Негативізм – опір нормальним формам поведінки.

 

8. Образа.

 

9. Підозрілість.

 

10. Вербальна агресія – крики, погрози.

 

11.Ситуативна тривожність.

 

12.Особистісна тривожність.

 

 

 

 

Робота згідно корекційно – розвивальної програми  з          обдарованими дітьми старшої школи.

 

Тест «Мотивація успіху і боязні невдачі»

 

Поняття “мотив досягнення" визначається як прагнення покращити свої здібності й вміння, підтримувати їх на якомога більш високому рівні в тих видах діяльності, які вважаються для вас найбільш приоритетними. Перевага мотиву «запобігання невдачі» свідчить про те, що людина готова відмовитися від будь-яких спроб і розпочати ту справу, яка пов’язана з певним ризиком, так і не з’ясувавши, призводить вона до успіху чи загрожує невдачею. Зараз ми з вами перевіримо, як проявляється ваше прагнення досягти успіху, як сильно ви націлені перемагати. А можливо ви все ж таки орієнтуєтеся переважно на поразку і робите все можливе, аби її не допустити. Можливо ви відмовляєтесь від усіх перспектив заради душевного спокою, який може зникнути у разі невдачі.

 

Зараз ви повинні погодитися або не погодитися з твердженнями, які вам будуть запропоновані.

 

Інструкція: погоджуючись або ні з нижчезазначеними твердженнями, необхідно вибрати одну з відповідей – “так” чи “ні”. Якщо Ви сумніваєтесь у відповіді, то пригадайте, що “так” включає і чітке “так”, і “скоріше так, ніж ні”. Таке саме відношення має бути й до відповіді “ні”. Відповідати необхідно досить швидко, подовгу не замислюючись. Відповідь, яка перша спала на думку, як правило, є найточнішою.

 

№ п/п

Т в е р д ж е н н я

так/ні

1.

Включаючись в роботу, я сподіваюсь на успіх.

 

2.

В діяльності я активний.

 

3.

Я схильний до прояву ініціативи.

 

4.

При виконанні важливих завдань намагаюсь знайти причини, за яких можна було б відмовитись від їх виконання.

 

5.

Найчастіше обираю крайнощі: або занадто легкі завдання, або нереально складні

 

6.

При виникненні проблем, як правило, не відступаю, а намагаюсь знайти способи їх подолання.

 

7.

При чергуванні успіхів і невдач я схильний до переоцінки своїх успіхів.

 

8.

Продуктивність діяльності в основному залежить від моєї цілеспрямованості, а не від зовнішнього контролю.

 

9.

При виконанні достатньо складних завдань в умовах обмеження часу результативність моєї діяльності знижується.

 

10.

Я схильний проявляти наполегливість у досягненні мети.

 

11.

Я схильний планувати своє майбутнє на достатньо віддалену перспективу.

 

12.

Якщо я ризикую, то розумно, а не бездумно.

 

13.

Я недостатньо наполегливий у досягненні мети, особливо, якщо відсутній зовнішній контроль.

 

14.

Я схильний ставити перед собою середні за важкістю цілі або дещо завищені, але ті, що можна досягти

 

15.

У випадку невдачі при виконанні завдання його привабливість для мене знижується.

 

16.

При чергуванні успіхів і невдач, я більше схиляюсь до переоцінювання своїх невдач.

 

17.

Надаю перевагу плануванню свого майбутнього лише на найближчий час.

 

18.

При роботі в умовах обмеження часу результативність діяльності у мене підвищується, навіть, якщо завдання досить складне.

 

19.

У випадку невдачі я, як правило, не відмовляюся від встановленої мети.

 

20.

Якщо я сам обрав для себе завдання, то у випадку невдачі його привабливість лише зростає.

 

 

 

 

 Інтерпретація даних тестової методики

 

 Обробка результатів. Ключ до опитувальника.

 

Один бал нараховується за відповіді “так” за твердженнями: 1-3, 6, 8, 10-12, 14, 16, 18-20; за відповіді “ні” за твердженнями: 4, 5, 7, 9, 13, 15, 17. Підраховується загальна кількість балів.

 

Висновки

 

Якщо Ви набрали від 1 до 7 балів - це свідчить про перевагу мотивації боязні невдачі; від 14 до 20 балів, - визначною є орієнтація на успіх (сподівання на успіх); у межах від 8 до 13, - слід вважати, що мотиваційний полюс не виражений; 8-9 балів –ваша мотивація ближче до запобігання невдачі; 12-13 балів – ближче до прагнення успіху.

 

 

 

 

 

 

 

Зустріч з випускницею Миронівського НВК, студенткою агроуніверситету ім.Докучаєва Бігун Марією та учнів 11 класу

Захід "Подолання шкідливих звичок - шлях проти насильства"

Тренінг "Насильству - ні"

Заняття психолога у дитячому садочку